הכנה לקניית דירה 2020-01-02T10:18:12+02:00

element (1)

הכנה לקניית דירה

הכנה לקניית דירה

מרבית הלקוחות מגיעים לבנק לקחת משכנתא לאחר חתימת החוזה. כלומר הייעוץ שהם שואפים לקבל (ושהבנק יכול לתת) היא לא אם הדירה מתאימה להם או מהי המשכנתא הגבוהה ביותר שהם יכולים לקחת או כיצד יממנו את הסכום שאליו הם נדרשים בשביל הבית שכבר קנו.

רכישת דירה צריכה להתבצע כמו כל החלטה עסקית. לרוב המוחלט של האנשים זו תהיה העסקה הכלכלית החשובה והגדולה ביותר בחייהם.  ועם זאת,  בדרך כלל הפן הכלכלי הוא מרכיב מאוד קטן בשיקולי המשפחה. כל עוד יש אישור  מהבנק אנשים ימשיכו ויקנו את הבית שהם רוצים. גישה זו איננה נכונה ומובילה משפחות רבות למעגל הלוואות בלתי נדלה ולפעמים אף לאבד את הבית.

טרם רכישת הדירה יש להבין את כל ההיבטים הכלכליים של ההחלטה מבחינה כדי לחשב כראוי את ההלוואה הרצויה:

1) יכולות ההחזר של המשפחה והתאמתן למגבלות הבנקים (עד 33% יחס החזר מהכנסה נטו לסיכון סטנדרטי).

2) חישוב הגידול בהכנסות וכיצד הם ישפיעו לאורך השנים על יכולת ההחזר של המשכנתא (ותק, בונוסים, קרנות השתלמות).

3) חישוב הוצאות כיום ושינויים צפויים בעתיד (דירה גדולה יותר = יותר ארנונה, יותר חשמל).

4)  חישוב עלות לנפש ושינויים צפויים למשפחה.

5) חישוב עליות חד פעמיות ברכישה – תיווך, עו”ד, שיפוץ וכו’.

6) חישוב הון עצמי נקי מעלויות הרכישה – התאמה ליחס ההון הרצוי לפי הבנקים (60% לבניה, 50% לדירה שנייה, 70 % לשיפור דיור, 75% לדירה חדשה וכו’).

לאחר מכן צריך לקחת בחשבון את השינויים הצפויים בריבית ובמדד ולהבין כיצד ההחזר החודשי המתוכנן יושפע (דבר שנכון לכל מסלולי ההלוואות הקיימים למעט קבועה לא צמודה) .

היחידה הכלכלית של “שכל” משקללת את נתוני ההון העצמי של המשפחה, כלומר כלל נתוני ההכנסות וההוצאות של הלקוח, על מנת להחליט מהי הדירה המקסימאלית האפשרית למשפחה בעת הרכישה תוך התחשבות בהוצאות המשמעותיות הקיימות בעת רכישת  דירה כגון מיסים, עו”ד, דמי תיווך, עלויות ייעוץ, פתיחת תיק בבנק וכו,’ ומגיעה לסכום הנכון והראוי למשפחה להלוואה מקסימלית שהיא יכולה לקחת וגם להחזיר בניחותא מבלי לסכן את נכסי המשפחה.

1

רק לאחר חישוב כלל המשתנים האלה ניתן להחליט מהו הסכום המרבי למשכנתא ויכולת ההחזר האפשרית והרצויה ומשם לגשת לייעוץ משכנתא בהתאם למגבלות האלה.

בין לקוחותינו

בין לקוחותינו