ייעוץ פיננסי 2020-01-02T10:17:15+02:00

element

ייעוץ פיננסי למשפחה

ייעוץ פיננסי למשפחה

ייעוץ פיננסי או ייעוץ לכלכלת המשפחה נועד ליחידים ולמשפחות המעוניינים ללמוד כיצד ניתן לשפר את התקציב המשפחתי שלהם. מטרת הייעוץ היא להגיע לסוף החודש כאשר אנו מבינים על מה הוצאנו את הכסף שלנו, וכמובן להכניס יותר מאשר להוציא.

בחברת “שכל” אנו משתמשים באלגוריתם ייחודי ובסימולטורים שפותחו על ידי החברה. כלים אלו עוזרים לנו בתהליך הייעוץ הפיננסי, על מנת לזהות את הבעיות העומדות בפני תקציב המשפחה.

תקציב משפחה צריך להיבחן כתקציב של עסק. המאזן הסופי קובע אם אותו “עסק” משפחתי נמצא ברווח או בהפסד (מינוס בחשבון), ולכן בחינה וניצול נכון של ההכנסות מול ההוצאות תורמים לכלכלת המשפחה ומונעים ממנה לקחת הלוואות לא מותאמות אשר יכבידו עליה.

התהליך מתחיל בבחינת המשפחה לאורך שלושת החודשים האחרונים, בחינת הנכסים וההתחייבויות של המשפחה ובדיקת כלל כרטיסי האשראי וחשבונות העובר ושב.

התוכנות והסימולטורים שלנו יודעים לקלוט את כל הנתונים מתוך דוחות האשראי ועובר ושב, שכל אחד יכול להוריד מאתר הבנק וחברת האשראי שלו.

ראשית, המערכת יוצרת “עוגה” הכוללת את ההוצאות של המשפחה.

 

דוגמא להוצאות משפחה מהעשירון השמיני
המערכת של שכל מעבדת את הנתונים ולאחר מכן משתמשת בתוכנות ובסימולטורים השונים של החברה להעריך את תקציב המשפחה.

לאחר מכן נתוני המשפחה מושווים לנתונים הסטטיסטיים הזהים להם (משפחה עם אותו מספר נפשות ואותה הכנסה) לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים של הלמ”ס מעודכנים ברמה שנתית על מנת לאפשר דיוק מרבי בהשוואה לשאר האוכלוסייה.

בדוגמא אנחנו רואים נתוני הוצאות של משפחה באותו סטטוס לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

דוגמא של הוצאות של משפחה באותו סטטוס מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לאחר האיתור נבדקים ומושווים ענפי ההוצאה (דיור, תקשורת, אשראי, מזון, בריאות וכו’) שבהם המשפחה הנבדקת חורגת ממוצע ההוצאות למשפחות בעלי נתונים זהים.

אמצעי ייחודי זה מאפשר חיתוך ישירות לבעיות ההתנהלות של המשפחה.

 

גרף השוואה בין הוצאות המשפחה להוצאות משפחה ממוצעת מאותו עשירון

 

בזכות ההשוואה הזו המשפחה יכולה ללמוד על ההוצאות שלה ועל המקומות שבהם היא יכולה לחסוך.

לאחר השוואת הנתונים, התוכנות והסימולטורים של שכל מופעלים על מנת לחשב ולמצוא כיצד ניתן לחסוך בכל התקשרות מול הספקים השונים איתם המשפחה קשורה (הבנקים, כרטיסי האשראי, חברות הביטוח, חברות התקשורת, חברות הכבלים וכו’) על מנת לצמצם ככל האפשר את הוצאות המשפחה. חסכונות קטנים אלה מצטברים ומגיעים לאלפי שקלים בשנה ועוזרים להקל על העומס של המשפחה ללא כל הורדה ברמת החיים.

בתמונה הבאה ניתן לראות דוגמא לחלק מהשלב האחרון, והוא תכנון לטווח הבינוני והארוך תוך כדי חישוב כלל נתוני המשפחה. מתכננים את האשראי הנדרש למשפחה ומשווים אותו לניצול האשראי הקיים. באמצעות תכנון אשראי נכון (בדיור, הלוואות רכב ,מסגרות אשראי וכו’) אפשר לחסוך למשפחה עשרות ואף מאות אלפי שקלים לאורך השנים!

 

ריכוז הלוואות הוביל לחיסכון של 39,193 שקל לאורך 5 שנים

 

בסופו של התהליך מופק ללקוח דוח סיכום התנהלות פיננסית שכולל את הוצאות הלקוח כשהן מחולקות לקטגוריות, שימוש בגרפים ובעוגה שהמערכת של שכל מפיקה, במטרה להעביר את הנתונים בצורה חדה וברורה. בהמשך ניתנות המלצות המחולקות לקטגוריות ובכל קטגוריה מצוין מהו הסכום שאפשר לחסוך.

היועצים של “שכל” מלווים את המשפחות במהלך הייעוץ וגם אחריו . זהו תהליך למידה שבסופו לקוחותינו לומדים לשמור על איכות חייהם אבל גם לדאוג לעתידם.

בין לקוחותינו

בין לקוחותינו