Loading...

דף המידע של שכל שלהלן נועד להציג בפניך חדשות, מאמרים, טיפים ומידע בנושאים צרכניים שונים. אנו מקווים כי מידע זה יהיה לך לעזר בקבלת החלטות צרכניות מושכלות, ויסייע לך לחסוך בהוצאותיך. שכל שמה לה למטרה לפעול להגברת המודעות הצרכנית בקרב לקוחותיה, ובכלל, על מנת להביא לשיפור השירות שהם מקבלים ולהוזלת המחירים שהם משלמים. מידע שימושי נוסף תוכל למצוא באתר שלנו.

חרם הצרכנים

חרם הצרכנים על הקוטג’ שהתלקח בפייסבוק והועצם בעקבות הכיסוי הנרחב בכל שאר אמצעי התקשורת יכול לסמן נקודת ציון צרכנית בישראל – של התארגנות צרכנים נרחבת כמשקל נגד לריכוזיות ומחירי נשך של ספקים בענפים שונים בישראל. לחילופין, מהלך חשוב זה עלול להתמוסס בוועדות ובמס שפתיים של הוזלות זמניות. מה צריך לעשות כדי לשמר ולהרחיב את השפעתו של כלי פיקוח צרכני חדשני זה? ברור שהקוטג’ הוא רק קצה קצהו של הקרחון, ואנו משלמים מחירים מנופחים בכל קנה מידה – בהשוואה לחו”ל, בהשוואה לעלות האמיתית ובהשוואה לעבר – על שורה ארוכה מאד של מוצרים ושירותים. איך זה קרה? כל התחומים אצלנו ריכוזיים? בכל התחומים אצלנו אין תחרות?

פרטים מלאים

הקשחת תנאי המשכנתאות
הגזירה האחרונה שהנחית בנק ישראל עללוקחי המשכנתאות הייתה הגבלת נתח ההלוואות בריבית משתנה לשליש מסך הלוואות המשכנתא לאותו לווה, וזאת בהמשך לגזירות קודמות שהטיל בנק ישראל בניסיון לצנן את שוק המשכנתאות. מדוע רואה פתאום בנק ישראל צורך להתערב בשיקולי הלווה והבנק בבחירת הרכב ההלוואה? איך זה צפוי להשפיע על מחיר ההלוואות, היקפן ועל מחירי הדירות?

פרטים מלאים

הרפורמות בשוק הסלולאר
בשנים האחרונות “חטפו” חברות הסלולאר “בליץ” של רפורמות שיזם משרד התקשורת בראשות השר כחלון, אשר עשויות לחולל מהפיכה צרכנית של ממש בתחום, להוזיל את המחירים ללקוח ולשפר את השירות (ועל כך – “שאפו” גדול למשרד התקשורת ככלל, ולשר כחלון במיוחד). איך ישפיעו הרפורמות הללו? מתי? כיצד “נערכות” החברות להחלשת “העוקץ” ומה צריך הלקוח לעשות כדי להימנע מלהיכנס למלכודות חדשות?

פרטים מלאים

יומנו של צרכן מודע
כמו כולנו, במשך שנים נמנעתי מלהתמודד עם החשבונות המנופחים של הטלפונים הסלולאריים של משפחתי – ידעתי שאני משלם יותר מדי (הגעתי לסכומים של כ-1800 ₪ בחודש – לששת בני המשפחה), אבל כל חודש דחיתי את הבדיקה. בתחילת שנה זו החלטתי לעשות מעשה – למה שהסנדלר ילך יחף? העברתי את חשבונית הסלולר שלנו לכלכלןשכל על מנת שיבדוק מה אוכל לעשות כדי לחסוך בהוצאות כבדות אלה.

2017-11-08T15:37:13+00:00